назви ознак близькі і протилежні за значенням вимова і написання слова помилка.

назви ознак близькі і протилежні за значенням вимова і написання слова помилка.

— прочитайте сполучення слів. — до поданих слів — назв ознак доберіть протилежні за значенням і запишіть їх. Крейда біла, а вугілля. — слова — назви ознак у поданих словосполученнях замініть словами, близькими за значенням. (прозора вода); прудка білочка —. (метка білочка) вимова і написання сполуки до побачення. Навчимося виявляти серед прикметників слова, подібні чи протилежні за значенням. Сприймання та засвоєння нового матеріалу.

1) виконання завдання 1 для ввічливих учнів. — до поданих слів — назв ознак доберіть протилежні за значенням. — запишіть їх до зошита. Диференційована робота за вибором учнів. Прикметники протилежні за значенням. Вчитель початкових класів коряк ірина вікторівна. ознайомити учнів зі словами, протилежними за значенням; - розвивати вміння добирати назви ознак, близькі і протилежні за значенням; - збагачувати словниковий запас учнів; - розвивати усне і писемне мовлення; - виховувати культуру мовлення. Малюнок сонечка, картинка метро, предметні малюнки, таблиця слів, словник антонімів. У власних назвах іншомовного походження і похідних від них словах зберігається оригінальне подвоєння приголосних (філіппіни, марокко і т ін. ), у загальних назвах — лише в окремих випадках (брутто, мотто, тонна й ін. Голландія — складова частина нідерландів. Рекомендовано використовувати словникові слова. Колісник олена сергіївна навчальний заклад. Золочівська загальноосвітня школа і - ііі ступенів №3 золочівської районної державної адміністрації харківської області тема. Прикметники протилежні і близькі за значенням. Ваза з фарфору; глечик із глини; кільце із заліза; шишки сосни; хустка з шовку; стрічка з капрону.

Запиши слова за зразком. Поясни малому миколці, що означає в цьому реченні слово сира. Добери до нього слова — близьке і протилежне за значенням. Прочитайте текст в особах. При цьому слід враховувати особливості розбіжностей (не збігаються вимова і написання, вимова подібна, а написання різні, не збігається вимова, а написання однакові). Залежно від цього добирається система вправ, формулюються навчальні завдання. Повторення вивченого. Помилки на написання ненаголошених є, и найчастіше виявляються у випадках, якщо слово для учня нове і він не може дібрати перевірного через невеликий словниковий запас або ці вміння недостатньо сформовані на уроках російської мови. Назвіть слова, протилежні. Восени небо а навесні —. Загальне уявлення про слова — назви предметів, ознак, явищ дійсності. Засвоєння власне українських загальновживаних слів на місці засвоєних окремими учнями в дошкільному житті російських слів. Олівець, гумка, рядок, зошит, лялька, годинник, літак, смужка, малюнок, крапка, кишеня, сорочка та ін. Уміння знаходити серед слів ті, які подібні чи протилежні за значенням. Уміння зіставити вимову і написання слова (використовуються слова з ненаголошеними голосними, з апострофом перед я, ю, є, ї. Уміння вживати слова за правилами вимови, потім, дивлячись на надруковане чи написане слово, вимовити його так, як пишуть, чітко виділяючи всі особливості графічної форми). Добери до виділеного слова назви ознак, близькі за значенням. На трухлявому стовбурі вмостився дятел. Вимова і правопис слова театр та назв днів тижня мета. Прикметники, близькі й протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні. Складання вітання урок 62 тема. Синоніми — це слова, близькі або тотожні за значенням, але різні за написанням і вимовою (йти — шкандибати, волочитися, повзти, летіти). Антоніми — це слова, які мають протилежне лексичне значення (добре — погано). Активна і пасивна лексика. (постійно використовується всіма носіями мови) мова, словник, підручник. § 8 близькі за значенням слова (синоніми). Птах журавель – веселик, журав. • слова різні за написанням, але близькі за значенням (синоніми). Зоря - зірниця, красна дівиця, по небу гуляла, плакала - ридала, місяць бачив — не підняв, сонце встало і забрало (роса). Плавала, купалася, сухенькою зосталася (качка). Горить, палає і втоми не знає (сонце, піч). • із загадок близькі за значенням слова. Протилежні за значенням слова (антоніми). Добро – зло, темрява – світло, радість – смуток, ненависть – любов, день – ніч. Лексика класифікується насамперед за значенням. Значення слів можна розглядати з різних позицій. За граматико - семантичними ознаками, тобто за граматичними особливостями й реальним значенням, усі слова поділяються на повнозначні (самостійні) частини мови (іменники, прикметники, числівники, займенники, дієслова, прислівники), службові частини мови (прийменники, сполучники, частки) й окремо вигуки. За функціонально - семантичними ознаками, тобто за їхньою роллю у відображенні дійсності і функціями в реченні, слова бувають номінативні, вказівні і службові. Номінативні слова пов язані з постійними. Найважливіші ознаки слова. Має певну матеріальну оболонку (складається з одного чи кількох звуків), які внутрішньо впорядковані; має один наголос (складні слова можуть мати ще побічний наголос, як - от. Військовозобов язаний); деякі складні слова (їх звичайно пишемо через дефіс) мають два головні наголоси, наприклад. Слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за значенням. Вживають мешканці певної місцевості. Назви одягу і взуття. Гуня - жіноча свитка, каптур - очіпок, черес - широкий шкіряний пояс, бекешка – вид кофти, гачі – вовняні або полотняні штани, керсетка – жіночий одяг без рукавів, кобеняк – верхній одяг без рукавів. Слова, протилежні за значенням. Формування початкових уявлень про частини мови; про те, що слова поділяються на групи залежно від того, на яке питання вони відповідають. Складання груп слів цієї категорії, які мають різне лексичне значення. Виявлення серед прикметників слів, подібних чи протилежних за значенням. Зіставлення вимови (читання) і написання слів (використовуються слова з ненаголошеними голосними, з апострофом перед я, ю, є, ї). Уживання слів в усному і писемному мовленні відповідно до правил вимови і написання. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі (вимова і написання слів озн. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати. Назви ознак близькі і протилежні за значенням. Вимова і написання слова календ. Тренувальні вправи на добір слів протилежних за значенням. Перевірка мовних знань і вмінь з теми «іменники. Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням. Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

успішні сходинки 4 клас відповіді бикова

контрольні роботи з англійської мови 7 клас євчук

ключи биис на триколор тв

і танцює вальс весь наш дружній клас вчителька моя